هر روز از دست این کامپیوتر سرم را به در و دیوار میکوبم. همین روزهاست که بعد از یک سالِ تمام، ویندوزش را عوض کنم و به‌ش جان دوباره بدهم. ازآنجا که به فیلم دیدن معتادم و حوصله دوباره آرشیو جمع کردن هم ندارم. توی این یادداشت، برنامه هایی که با آنها فیلم میبینم را برای خودم ذخیره میکنم تا بعدها که ویندوزم را عوض کردم یا از اعصبانیت کیس‌م را خورد کردم، اینجا داشته باشم‌شان. فیلم دیدن و دوباره دیدن و نوشتن درباره‌ش لذت بخش ترین کار دنیاست و البته اعتیاد آور.

عکس : چهره‌ی بیشرمانه وحشی و عجیب اندی وارهول!
حتی اگر سیاه خلق میشدم باز هم از سیاه‌پوست ها متنفر میبودم.
من یک نژاد پرستم هستم.


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

أنارستان عطر دونی tour فایل کده خانه قران شهید دهقانی (سامانه حجت) نصب پکیج دیواری در شیراز-فلاح زاده محصولات مبتنی بر نانوتکنولوژی HENDLEX